Anlatı Tiyatrosu Nedir?

Anlatı Tiyatrosu, öykü, masal gibi herhangi bir anlatının, ses ve bedenini ile beraber, figür konuşması, sahnesel canlandırma, dramatizasyon gibi teknikleri kullanan bir anlatıcı tarafından, bir veya birden fazla dinleyiciye anlatılması, aktarılmasıdır. Bu aktarım yapılırken katılımcılar anlatının içine dahil edilebilinir, anlatıcı katılımcı olabilir.Anlatı Tiyatosu’nda Anlatı İçin birçok yöntem ve teknik kullanılabilir. Bunlar Edebiyat, Yaratıcı Drama, Müzik, Dans, Görsel Sanatlar, Figür Konuşması, Sahnesel Canlandırma, Pandomim, Okuma Tiyatrosu, Koral Okuma, Kukla Tiyatrosu, Parmak Oyunları, İlüzyon, Doğaçlama, Rol Oynama, Yaratıcı Yazma, Geriye Dönüş, Maske,Anlatı Panoları, Resim-Fotoğraf Kartları, Aksesuar (Obje) ve Kostüm, Multimedya (Çoklu ortam) vb. olabilir.Anlatı Tiyatrosu tiyatro sanatının içinde yalnızca sanat odağında yapılacağı gibi eğitimde bir yöntem olarak da kullanılır. Eğitim açısından düşündüğümüzde Anlatı Tiyatrosu dil becerisi, öz güven gelişimi, hayal gücünün gelişimi, yaratıcılık, empati, analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlar (Yalçınkaya, 2014).

Comments are closed.