Anlatı Tiyatrosu Nedir?

Anlatı tiyatrosu tiyatral hikaye – masal anlatımıdır.

Anlatı Tiyatrosu, öykü, masal gibi herhangi bir anlatının, ses ve beden ile beraber, figür konuşması, sahnesel canlandırma, dramatizasyon gibi teknikleri kullanan bir anlatıcı tarafından, bir veya birden fazla dinleyiciye anlatılması, aktarılmasıdır.

Bu aktarım yapılırken katılımcılar anlatının içine dahil edilebilinir, anlatıcı katılımcı olabilir. Anlatı Tiyatrosu tiyatro sanatının içinde yalnızca sanat odağında yapılacağı gibi eğitimde bir yöntem olarak da kullanılır. Eğitim açısından düşündüğümüzde Anlatı Tiyatrosu dil becerisi, öz güven gelişimi, hayal gücünün gelişimi, yaratıcılık, empati, analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlar (Yalçınkaya, 2014).

Comments are closed.