Batıkent Anlatı Tiyatrosu Kursu

Anlatı Tiyatrosu çalışmaları yönteminde dramayı da barındırarak haftada iki saat sürmektedir. Çalışmanın içeriğini Anlatı Tiyatrosunda kullandığımız drama, maske, kukla yapımı, dans, müzik, doğaçlama vb. çalışmalar oluşturmaktadır. Bu sayede çocukta estetik gelişim, dil becerisi, öz güven gelişimi, hayal gücünün gelişimi, yaratıcılık, empati, analitik düşünme becerisinin gelişimi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Comments are closed.