Bale

Bale, dans, müzik ve jestin yer aldığı gösteri biçimidir. Rönesans döneminde Domenico da Ferrara, Guglielmo Ebreo ve Antonio Cornazano gibi İtalyan sanatçıları dans üstüne ilk olarak incelemeler yapmışlardır. Bu ustalar, koreografinin ilkelerini ortaya koymuşlar, adımlarla müziğin uyum içinde bulunmasını sağlamak için kurallar belirlemişlerdir. Fransa’da bale ilk olarak 14. Louis zamanında başlamıştır (Say, 1992).

Sanatbaz’da bale eğitimi öğrenciyi merkeze alan, anlatı tiyatrosu yöntemleri de kullanarak hazırlanan programlar şeklinde yürütülmektedir. Bu sayede her yaşa, ilgi ve amaca göre ders programı şekillenebilir.

Sanatbaz’da bale derslerimiz  grup dersleri şeklinde yürütülmektedir. Derslerimiz haftada bir gün 45 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Comments are closed.