Modern Dans

20. yüzyıl başlarında bazı dansçılar ortaya koydukları performanslarda klasik balenin yapısal kurallarından çıkmış, daha özgür ve tematik koreografiler oluşturmuşlardır. Bu koreografileri oluşturmak ve öğretmek için ortaya çıkan bu yeni yöntem modern dansın ortaya çıkmasını sağlamıştır (The Oxford Dictionary of Dance).

Sanatbaz’da modern dans eğitimi öğrenciyi merkeze alan, anlatı tiyatrosu yöntemleri de kullanarak hazırlanan programlar şeklinde yürütülmektedir. Bu sayede her yaşa, ilgi ve amaca göre ders programı şekillenebilir.

Sanatbaz’da modern dans derslerimiz  grup dersleri şeklinde yürütülmektedir. Derslerimiz haftada bir gün 45 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Comments are closed.