Drama Çocuk Atölye

Drama çocuk atölyeleri anlatı tiyatrosu ile beraber yürütülmektedir. Drama tekniklerinin tümü anlatı tiyatrosunun içinde kullanılabileceği gibi drama çalışmalarında da anlatı tiyatrosu teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde çocuklarda özgüven, analitik düşünme, empati becerisi, yaratıcılık gibi kişisel gelişim becerileri ve estetik gelişim sağlanabilmektedir.

Comments are closed.