Görsel Sanatlar Kursu

Sanatbaz’da görsel sanatlar eğitimi, resim, heykel, seramik gibi iki ve üç boyutlu sanatların içinde yer aldığı çok disiplinli bir eğitim programıdır.

Anlatı tiyatrosu – drama yöntemlerini kullanarak oluşturulan görsel sanatlar eğitiminde birçok sanat tekniği öğrenilirken yaratıcılık, özgüven, empati, analitik düşünme ve psikomotor becerilerin gelişimi de hedeflenmektedir.

Görsel sanatlar derslerimiz grup dersleri şeklinde yürütülmektedir. Derslerimiz haftada bir gün 45 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Comments are closed.