Keman

Keman, Orta Do’nun altındaki Sol’den dörtoktav yukarıdaki Sol’e kadar ses çıkarır ve bu sınır içinde çok süratli ve duygulu geçitler yapmak yeteneğindedir.Özellikle soloya uygundur. Çene altıyla omuz arasına sıkıştırılarak çalınır. Keman dört tel üzerine düzenlidir.Tellerin ses düzeni sırasıyla Sol, re, la, mi’ dir. Kemanın en önemli ögelerinden bir yaydır. Günümüzde kullanılan içbükey eğimli ve daha uzun yaylar, François Tourte (1747-1835) tarafından yaratılmıştır. Bu yaylarla daha nitelikli ses elde etmek mümkün olmuştur (Say, 1992).

Sanatbaz’da evrensel keman eğitimi öğrenciyi merkeze alan ve anlatı tiyatrosu tekniklerini de kullanarak hazırlanan programlar şeklinde yürütülmektedir. Bu sayede her yaşa , ilgi ve amaca göre ders programı şekillenebilir.

Sanatbaz’da keman derslerimiz öğretmen ve öğrenci ile birebir özel ders şeklinde yürütülmektedir. Derslerimiz haftada bir gün 50 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Comments are closed.