Yan Flüt

Eski çağlardan beri kullanılan bir tahta üflemeli çalgıdır. Flüt’ün yapısı ince bir silindir biçimindedir. Sağa doğru yan olarak tutulur ve sesin elde edilmesi için, borunun sol ucuna yakın bir yerde açılmış olan “ağızlık” adı verilen delik kullanılır. Bu nedenle günümüz flütünü geçmişteki benzerlerinden ayırt etmek amacıyla “yan flüt” terimi de kullanılır. Flüt eskiden abanoz gibi dayanıklı ve sert ağaçlardan yapılırdı.Bu çalgı günümüzde madenseldir. Ancak ses rengi ileçalma tekniği, tahta flütün niteliklerini taşıdığından, bugün de tahta üflemeli çalgılar grubu içindeki yerini korumaktadır (Say, 1992).

Sanatbaz’da evrensel flüt eğitimi eğitimi öğrenciyi merkeze alan ve anlatı tiyatrosu tekniklerini de kullanarak hazırlanan programlar şeklinde yürütülmektedir. Bu sayede her yaşa , ilgi ve amaca göre ders programı şekillenebilir.

Sanatbaz’da flüt derslerimiz öğretmen ve öğrenci ile birebir özel ders şeklinde yürütülmektedir. Derslerimiz haftada bir gün 50 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Comments are closed.