Masallarla Müzik (MAMU)

Sanatbaz’da Masallarla Müzik (MAMU) derslerimizde temel amaç psikomotor (kas gelişimi) nedeniyle enstruman derslerine başlayamayan 3-5 yaş arası öğrenciler için temel müzik bilgilerini öğrenmeleri ve içselleştirerek enstruman çalmaya hazırlanmaları için planlanmıştır. Bununla birlikte Anlatı Tiyatrosu-Drama derslerinde olduğu gibi bu ders kapsamında çocuklarda estetik gelişim, dil becerisi, öz güven gelişimi, hayal gücünün gelişimi, yaratıcılık, empati, analitik düşünme becerisinin gelişimi de sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

 

Comments are closed.